Taku-Taku – Dags för revansch?

Taku-Taku – Dags för revansch?

Läs gärna memorandumet här för nyemissionen.

Trogna läsare känner till att vi gick in i Taku-Taku för länge sedan. Tyvärr gick det inte alls bra; restaurangkedjan levererade riktigt mycket bra och prisvärd mat, men det räckte inte. Kapitalet började sina och besökarna var inte tillräckligt många. Nu i efterhand var det ett oprövat kort, och kanske 5 år för tidigt. De la om strategin och satsade på cateringen, som verkade gå bra tills corona kom. Man gjorde ytterligare en pivot, nu till matleverans för skolor, och där står vi nu. Denna gång tror jag verkligen att konceptet kommer lyckas, eftersom just skolmat ger en oerhört mycket stabilare intäkt. Så länge man har skolan har man mer eller mindre en statligt garanterad intäkt. Det skalar kanske inte superbra, men varje ny elev/skola ger ytterligare pengar. Man siktar att kunna nå 10% marginal någonstans kring 2022.

Attraktiv affärsmodell

Affärsmodellen består i att laga mat till elever. I framtiden kommer även äldrevården riktas in på, men låt oss fokusera på skolan. Fördelen här jämfört med en restaurang är att vi i princip får statligt garanterade pengar, för varje elev i skolan. Detta gör beräkningsmodellen oerhört enkel och stabil. Eftersom Tivoli redan bistår med 30 skolor har vi en väldigt, väldigt tydlig väg till lönsamhet.

Attraktiv värdering

Värderingen sattes till 4,6 SEKm vilket är väldigt lågt. Tivoli Förskolor äger 42% av bolaget och kommer köra konceptet på alla deras 30 skolor. Positivt kassaflöde väntas uppnå i mars (motsvarande 15 000 portioner/dag). Varje ny skola kommer bidra att öka kassaflödet något, upp till deras prognostiserade vinstmarginal kring 10-12%. Varje ny skola kräver drygt 100 000 sek i materiell, vilket gör finansieringen något framtung. De 1,5 miljoner räcker med andra ord till 15 nya skolor. När vi ligger på 30 skolor kommer vinsten vara tillräckligt stor att täcka nya förvärv med eget kassaflöde. Jag tror alltså ingen mer nyemission kommer behövas.

Attraktiv mat

Fördelen med maten är att den dels verkar oerhört god, dels nyttig och klimatsmart. Jag tror liknande koncept är framtiden, vilket gör det kul att kunna investera redan nu. Enligt memorandumet har till och med lärarna börjat äta på skolan, vilket de inte gjort tidigare (på grund av kvalitéten). Intresset från andra skolor antyder också att maten håller bra kvalitét.

Attraktiv prognos

Tivoli förskolor garanterar som sagt redan 30 av skolorna, och redan där är vi lönsamma. Med stort kontaktnät och hög kvalitét, kommer tveklöst fler skolor hoppa på. Jag tror därför prognosen är rimlig, och givet resultatet och värderingen tycker jag caset är fruktansvärt bra. Värderingen blir alltså:

Vinstprognos:
2021e: 0,45 miljoner (p/e 10)
2022e: 1,4 miljoner (p/e 3.2)
2023e: 2,5 miljoner (p/e 1.84)

p/e 2-3 hittar man inte överallt i ett ESG-vänligt bolag som har stark tillväxt på en stor marknad. För mig är detta ‘screaming buy’.

Disclaimer: Vi äger aktier sedan tidigare och har mer än dubblat innehavet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *