Stockwik Förvaltning – mini konglomerat

Stockwik Förvaltning – mini konglomerat

Vi försöker bygga Sveriges finaste familjeföretag

David Andreasson, VD Stockwik

Stockwik som bolag har en lång och snårig historia på börsen. Bolaget har rent tekniskt haft olika affärsidéer genom tiden. Nuvarande strategi startade i slutet av 2013 med David Andreasson. Allt tidigare än det datumet är helt oviktigt. En stor fördel med denna historik är att man idag kan man dra nytta av stora skattemässiga underskott på 380 MSEK. Enligt VDn motiverar detta ensamt idag hela bolagsvärdet. Anledningen är att man slipper 80 miljoner kronor i skatt. I praktiken innebär det att man som bolag gör 80 miljoner kronor mer i vinst, vilket borde vara värt minst lika mycket. Bolaget är för övrigt noterat på OMX Small Cap och har över 10 000 aktieägare(!)

Stockwik = Volati + Spiltan

Stockwiks affärsmodell är att förvärva små, självgående onoterade (privat/familjeägda) bolag i storleken 25-100 miljoner. Ägarandelen är 100% och de har tre segment: Industri, markservice och fastighetsservice.

Stockwik är ännu i sin linda, och jag väljer att se bolaget som en fin kombination av Volati och Spiltan. Man Köper onoterade kvalitetsföretag med stabila och starka kassaflöde, med evig tidshorisont. Det fina med en sådan förvärvsstrategi är att de underliggande bolagen inte behöver växa. Man köper billigt med belåning nyttjar kassaflödet till att köpa nya bolag och betala räntor/amorteringarna. I bästa fall skapar man vissa synergier (t.ex. färre chefer, större gemensamma inköp, billigare licenser till infrastruktur osv), men det är ej nödvändigt. Tanken är att vara en stödjande men ganska passiv ägare.

På fem år har de granskat 200 bolag varav 8 lett till förvärv. Man påpekar att konkurrensen för dessa små familjeägda bolagen är ganska låg. De flesta förvärvare letar efter betydligt större företag. Förutom att det redan finns många potentiella bolag att köpa, ökar utbudet ständigt i och med fyrtiotalisterna är redo att lämna det ifrån sig. Här tror jag stenhårt på bolag som Volati & Spiltan, som byggt upp ett bra rykte på grund av långsiktigheten och erfarenheten, samt att de försöker driva vidare bolagen ungefär som tidigare.

Deras egna uppskattning är att det finns drygt 22 000 potentiella företag att förvärva med omsättning mellan 15 och 150 MSEK.

Bolagen

Senaste förvärvet skedde 10 juni och är Däckcentrum i Hässleholm. Multipeln var fina EV/S 0.5 och EV/EBITDA runt 3,5. På grund av väldigt höga räntekostnader på 10-12% ränta gör att “p/e efter lånekostnader på förvärv” snarare ligger på 15-25. Däremot kan det ju ses som en latent trigger; Med amorteringar sjunker skulden samtidigt som vinsten stiger avsevärt.

Nedan är listan på alla bolag som ingår i koncernen.

AFF:s verksamhet omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Växer stabilt och lönsamt.

AFF, stigande omsättning och 4 vinstår i rad

BergFast omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta förekommer såväl mindre, kompletterande markarbeten som större mer omfattande anläggningsarbeten. Ingår i koncernen sedan 2014 och har påvisat en fin tillväxt.

Bergfast växer snabbt och lönsamt

Galdax är en rikstäckande däckproducent med hög teknisk nivå och även däckgrossist som tillgodoser marknaden för tunga fordon med den mest kostnadseffektiva lösningen när det gäller nya och regummerade däck. Med en toppmodern anläggning i Vara har Galdax en årlig produktion på cirka 27.000 däck vilket gör företaget till ett av de tre största inom sitt område i Sverige. I befintliga faciliteter finns kapacitet för upp emot den dubbla produktionsvolymen. Verksamheten har bedrivits sedan 2005. Bolaget växer i måttlig fart och påvisar god lönsamhet.

Galdax

KRVVS verksamhet omfattar allt inom VVS såsom service och underhåll, renoveringar, ombyggnader och nyinstallation. Återkommer vad som hände 2018, förhoppningsvis finns det en förklaring förutom att verksamheten totalt brakade ihop.

Osäker om 2018 är en outlier eller vad som hände här.

Vaxholms Värmeservice är ett installationsföretag inom el, VVS och teknisk förvaltning. Företaget har erfaren personal och en bred kundbas. Här finns varken stor tillväxt eller hög lönsamhet, förhoppningsvis kan de komma tillbaka till 2017 års siffror.

MBF AB har sedan starten år 2002 inriktat sig på att till i första hand stat och kommun utföra entreprenadarbeten och byggservice. Verkar vara ett fantastiskt bolag som är både lönsamt, stabilt och snabbväxande.

NF Måleri utför alla typer av måleriarbeten såväl invändigt som utvändigt. Företaget har dokumenterat hög kundnöjdhet och många återkommande kunder i en stabil verksamhet. Något hände uppenbarligen 2018, men i övrigt verkar siffrorna vara fantastiska.

Vet inte om 2018 års siffror är korrekta, men annars ser det fantastiskt fint ut senaste 10 åren.

Stans Gummiverkstad är en komplett däckverkstad som hjälper företag och privatpersoner med däckbyte, lagning, balansering och förvaring. Produkter och tjänster riktar sig såväl till lätta som tunga fordon. Verksamheten har bedrivits sedan 1983. Fin tillväxt senaste tre åren och förhoppningsvis bibehålls lönsamheten från 2018.

Summering

Om vi räknar med samtliga bolag hade de ett EBIT resultat 2017 om 23.9 miljoner sek och 2018 (pga två kraftigt avvikande rapporterade siffror) om 15.7 miljoner sek.

Stockwiks räntebärande skulder låg på 132 msek och likvida medel på 10 msek. Det skattemässiga underskottet borde värderas minst lika mycket som likvida medel och jag väljer att dra dras bort. Market cap är 78.8 miljoner sek, vilket ger oss ett totalt EV på 121.1 miljoner sek.

Räknar vi EV/EBIT på underliggande bolag för 2018 landar vi på 7.72, eller för 2017s siffror (som jag tror är mer representativt) EV/EBIT 6.24, vilket måste anses lågt. Till detta kommer givetvis rätt väsentliga räntekostnader som drar ner resultatet under överskådlig framtid.

Omsättningen ligger på runt 350 msek, vilket ger ett EV/S på 0.35.

De två största riskerna jag ser i verksamheten är den långsiktiga livskraften i små familjebolag, i takt med att världen blir globaliserad och stora företag blir större, och således plockar marknadsandelar, får skalfördelar och pressar priserna. Den andra stora risken är såklart deras dyra lån och räntekostnader, ifall konjunkturen skulle vända. Deras bolag har i många fall funnits i tiotal år och hel del klarade finanskrisen med fina vinster.

Däremot ser jag stora möjligheter. Det fina med konglomerat/investmentbolag som jag skrev i mitt inlägg älskade hatade konglomerat, är att inga av bolagen egentligen behöver växa. Oavsett om bolagen står still, kan ägarbolaget pga affärsmodellen växa väldigt snabbt. Anledningen är att man använder kassaflöden från sina lönsamma bolag för att förvärva nya bolag och få tillväxt därifrån, samt eventuella synergier. Som exempel var koncernens omsättning för hela 2017 mindre än 90 miljoner sek, årstakten idag är drygt 350 miljoner sek(!). Det är en tillväxt på över 300% på två år. Eftersom det än så länge finansieras med dyra lån så slår det knappast på sista raden. Däremot när Stockwik har egna kassaflöde och omsätter ännu mer så öppnas helt nya möjligheter. När vi kan lösa ut alla mindre dyra lån med 11% ränta, kommer räntekostnaderna sjunka rejält och snöbollen kan rulla ännu snabbare. Det är så jag tänker, att oavsett om bolaget visar vinst på sista raden finns här troligtvis otroligt fina värde. Om 5 minuter släpps Q2-rapporten, och jag tänkte återkomma med en kort kommentar om den och förhoppningsvis en intervju med VDn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *