Spiltan kommer slå index närmsta 10 åren igen

Spiltan kommer slå index närmsta 10 åren igen

Den främsta anledningen att Spiltan kommer överprestera index är att aktien handlas till en alldeles stor substansrabatt just nu. Med tanke på de flesta av innehaven inte befinner sig i kris utan snarare tvärtom ser det riktigt ljust ut. Jag tror kombinationen stark tillväxt och minskad rabatt ger ett guldläge nu.

För varje 9800 kronor får vi:

Paradox Interactive: 10 634  (Skulle Paradox fortsätta utvecklas gå mot ATH runt 200; ytterligare ca 3500 sek/aktie)
Spiltan fonder: 350 sek –  Värderas till p/e 3.2 och ökade vinsten med 130% 2016-2017
Pepins 99 sek – Långt ifrån lönsamhet, men massiv potential på 10 års sikt,
Onoterade minoritetsposter (Coolstuff, Emerse, Qvalia, Kuststaden projektutveckling mfl)  1 435 sek
Onoterat på Pepins/Alternativa listan:  297 sek
Berkshire Hathaway: 245 sek
Essity 80 sek
Samhällsbyggnadsbolaget: 296 sek
Övriga noterade innehav: 808 sek
Likvida medel: 977 sek

Kurs: 9800
Substans: 15 222

6 tänkbara sätt för Spiltan att slå index

A) Paradox ger 10% och resterande portfölj 5% —>  13% per år.
B) Alla innehav (minus kassa) 10% –> 14.5%/år.
C) Om Paradox ökar 15%  och resten av portföljen 10%:  20%
D) Hela portfölenbolag ger 15% –> 22%
E): Paradox halveras vilket minskar substansen med ca 5000 sek, vilket innebär att bolaget handlas ungefär i substans. Om risken anses borta i det läget och bolaget börjar handlas till substans, och portföljen som helet ger 10% så kommer portföljen ge… 10%.
F) Bolaget likvideras: + 50%

Den stora risken är givetvis att Paradox kommer gå dåligt och rabatten antingen ökar eller kommer bestå “för evigt”. Men med 10 års horisont finns ingen chans att rabatten kommer kvarstå, och även om rabatten kvarstår finns det möjligheter med den – t.ex. återköp av aktier eller delvis likvidation/utdelning.


Om spiltan (och några innehav)

Spiltan är ett mycket värenoverat investmentbolag, som i huvudsak investerar i onoterade innehav utan exit. Populariteten (och substansen) exploderat när de investerade i Paradox för några år sedan. Några miljoner blev ett par miljarder. 2011 kostade aktien 700 i kronor, idag 9800 – dvs 14 gånger pengarna (!).

Paradox Interatice (68.8% av substans)

En av Sveriges stora spelutvecklare. Fokuserar på större och komplexare strategispel, bland annat Stellaris, Europa Universalis, Battletech och Surviving mars. Har växt otroligt snabbt med galen lönsamhet. Kommer ner 30% från all time high men kommer gissningsvis växa 10-20% ett par år framöver. Med sakta multipelkontraktion kan jag tänka mig att aktien härifrån kommer gå minst 10% per år.

Spiltan Fonder (2.4% av substans)

Detta är troligtvis en otroligt undervärderad tillgång.  I 2017 årsredovisning kan vi se följande:

Vissa fondbolag är extremt lönsammaLannebo, Didner & Gerge, Robur, SPP med flera har marginaler uppåt 50-75%! Fondverksamheten genomsyras väl av regler och juridik men när väl verksamheten sitter är det bara att erbjuda bra produkter och se marginalen expandera.

Spiltan Fonder har senaste 5 åren fått upp fint momentum. Deras investmentbolagsfonder har verkligen varit en succé och kommer troligtvis fortsätta växa, med ökad marginal; vinsten har nästan tredubblades 2016 till och 2017. Spiltan äger fondbolaget till 85%. Deras andel värderas till 85,6 mkr och tillhörande vinst på 26,6 mkr! Dvs p/e 3.2. Inför denna handeln sattes värderingen till 133 miljoner kronor, om multiplarna är samma borde det innebära att Spiltans vinstandel är ca 34-35 miljoner.  Om motiverat p/e med tanke på tillväxten snarare skulle vara 16, skulle det ge en uppvärdering på 500%, eller ca 10% av substans (!).

Pepins

Spiltan äger ca 20% av Pepins, vilket är värt runt 30 miljoner kronor (0.7%) av substans. Tyvärr har aktien halverats sedan emissionen på 18 sek. Delvis var värderingen extremt hög då, dessutom har förlusterna fortsatt och även ökat. I mitt perspektiv är Pepins ett väldigt intressant case. De ska definitivt ses som ett startup som behöver något år till för att mogna. När de väl fått tillräckligt många bolag på plattformen som ger intäkter tror jag de kan gå mot lönsamhet, och då kommer förhoppningsvis deras andra affärsidé synliggöra värde, alltså att de tar teckningsoptioner på alla bolag (tyvärr ej Paradox…) de noterar. På 10 års sikt tror jag denna investeringen kommer bli riktigt bra.

Nedan presenteras Spiltans substansvärde, som hittas finns på deras hemsida här

 

Slutsats

PH Börjesson har sagt att de troligtvis inte kommer notera bolaget och att de eventuellt aldrig kommer göra en aktiesplit. Det innebär att det kommer bli svårare och svårare för aktiesparare att ha råd till aktien. Långsiktigt tror jag förutom Paradox att Spiltan Fonder & Pepins kommer utgöra långt fler procent av substansen. Det innebär också att risken kommer minskas, vilket allt annat lika också borde minska rabatten. Jag tror det är verkligt bra köpläge idag, men lämnar såklart möjligheten öppen att det skulle kunna bli ännu bättre i framtiden 🙂

One Reply to “Spiltan kommer slå index närmsta 10 åren igen”

  1. Ja, du hade ju rätt om Spiltan, Pdx utvecklas bra av Wester & Co även om Spiltan och Peter Lindell tyvärr minskat innehavet i Pdx sedan ditt inlägg. Spiltan fonder är definitivt ett “guldägg” i vardande. “Risken” är ju att personalen i fondbolaget kräver en allt större andel ägande i bolaget. Jag tycker de fick sin ägarandel alldeles för billigt tidigare med tanke på utvecklingspotentialen i fondbolaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *