NP3 Preferensaktie

NP3 Preferensaktie

NP3 preferensaktie

Teckningskurs26.50Maximalt teckningspris, kan eventuellt bli lägre.
Utdelning2 kronor0,50 kvartalsvis
Direktavkastning7.54%Högre vid lägre teckningskurs
Inlösenkurs35 kronor32 % uppsida
Likvidationskurs30 kronor13 % uppsida
Teckningsperiod12feb - 28 feb 2018Befintliga aktieägare från och med 8 feb
NP3s preferensaktie kommer noteras i Februari 2018. Nedan visas lite fakta om den.

Årligt hyresvärde: 56.5 miljoner kronor
Kontrakterat hyresvärde: 45 miljoner kronor
Total area: 82 000 kvm
Total mark: 450 000 kvm
Antal fastigheter: 23 (19 i Sundsvall)
Ekonomisk uthyrningsgrad: 80% (3 största motsvarar 21%)
Genomsnittligt kontraktslängd: 4 år
Total storlek på förvärvet: 514 miljoner. 214 miljoner banklån, 300 miljoner i preferens.

Då de största kapitalägarna redan godkänt förslaget, samt även vill teckna mer än deras nuvarande procentuella innehav, förutsätter jag att detta kommer gå genom. Möjligtvis att någon detalj (som priset) kommer ändras, men i det stora hela kommer det stämma. Förvärvet kommer öka deras fastighetsvärde med drygt 7% mot rapporterat värde på 7.3 miljarder från Q3-rapporten.

NP3 är hungriga och extremt duktiga. De grundades så sent som 2010 och har alltså växt väldigt snabbt. Jag har inte gjort analysen hur förvärvet påverkar eventuell utspädning, utdelningsandel, utdelningsförmåga osv. Ledningen har kontinuerligt köpt på sig under hela året och har tillfredsställande aktieinnehav. Nelvig, Bäckvall, Linton har mitt fulla förtroende! NP3 kommer dessutom refinansiera  förvärven till högre belåningsgrad för att fortsätta förvärva. Som sagt, hungriga! Nedan visas 2011 till 2017 Q3.

Om pressmeddelandet

15 December 2017 meddelande NP3 fastigheter ett förvärv för 514 miloner, med 7,0% direktavkastning (vilket är deras mål). För alla detaljer så kan ni pressmeddelandet här. NP3s delårsrapporter är enkla, tydliga och andas optimism och driv. De finns samtliga listas här, och direktlänk till Q3an här

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige.  Fastighetsvärdet uppgår till nära 7,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall.

Jag har själv NP3 i portföljen, har köpt på mig under hela 2017 och har GAV på 47.08. Jag avser att behålla samt teckna preffen. Ränteläget skrämmer inte mig i nuläget 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *