Bloggtips

Bloggtips

Obs, sidan är under uppbyggnad.. kommer lägga till fler samt kommentarer kring bloggarna.

Nem Capital – Nemcap är i det närmaste en legend, både om man kollar avkastning och portföljstorlek. Men det som sticker ut än mer är hans investeringsstrategi han beskriver på bloggen, vilket gör att han allt som oftast hittar bolag innan dem exploderar i tillväxt, marginalexpansion, multipleexpansion… samtidigt!

Fundamentalanalysbloggen – Magnus Andersson är unik i det att han förmedlar sina case på ett otroligt enkelt sätt. Ofta investerar han i missförstådda bolag som levererar oavsett vad aktiekursen tillfälligt säger. Dippköper kvalitétsbolag med andra ord. Läs bloggen!

Aktiewilson – Ganska ny inom bloggandet och finanstwitter. Skriver korta, enkla DCFer på lågt värderade bolag. Verkar ha levererat otroligt bra och har många spännande case just nu.

Annasvahn

Linnéa Schmidt

Västkustinvesteraren

Onkeltomsstuga

Fantastiska Fabror Fri