Spiltan under 2021

Spiltan under 2021

Fin tillväxt till stor rabatt

Få läsare har nog missat vår kärlek till investmentbolag & konglomerat. För över två år sedan gick vi in i Spiltan med en tydlig hypotes att Spiltan skulle fortsätta slå index över tid: Spiltan kommer slå index närmsta 10 åren igen. Caset kan sammanfattas så här:

  1. Urstark historik
  2. Kompetent ledning
  3. Hög substansrabatt
  4. Många undervärderade innehav

Aktien kostade då (rensat för split 100:1) 98 sek, och substansen var 152 sek. Idag har aktien stigit till 174 sek och substansvärdet är uppe i 232 sek.

Den stora rabatten har ofta förklarats genom att paradox utgör 70% och aktien handlas på alternativa listan. Nu utgör Paradox rekordlåga 51% och Spiltan kommer börja handlas på en ISK till höst. Båda dessa aspekterna gör att rabatten bör minska från dagens skyhöga 25%. En intressant aspekt är att Spiltan har börsens högsta rabatt, kombinerat med den bästa historiken senaste 5 åren (+415%)

Portföljen i kort

Sedan inlägget skrevs har bolaget fortsatt att professionaliseras; Snyggare rapporter, övergång till IFRS16, fonderna har gått starkt och portföljen breddats med riktigt fina innehav. Nu ser portföljen ungefär ut så här:

Tech – 60% (Paradox, Alcadon, Swedencare)
Fastigheter – 14% (P&E Persson, Kuststaden, Train Alliance, Bonäsudden, SBB)
Finans – 9% (Spiltan Fonder, Berkshire Hathaway)
Industri – 11% (Teqnion, Idun, Byggmästare AJ Ahlström)
Kassa – 6%

Det viktiga att ta med sig är att Spiltan knappast är en one-trick pony. Även utan Paradox har Spiltan historiskt i många många år utvecklats väldigt starkt, närmre 20% årligen. Om Paradox får en multipelkontraktion och enbart stiger 10%, och resten fortsätter drygt 20% så kommer substansen öka 15% årligen. Detta är mitt konservativa base case. Om vi lägger till att rabatten kommer minska över tid så blir utvecklingen för aktien ännu starkare.

Spiltan fonder

Varje gång jag nämner Spiltan brukar jag ta upp Spiltan fonder som det bästa exemplet på dolda värde. Spiltan äger 87% av fondbolaget Spiltan Fonder (där alla klassiska spiltan-fonder finns), och värderar det oerhört lågt, trots en fantastisk fin tillväxt och skalbarhet. 2017 omsatte fondbolaget 124 mkr och gjorde en vinst om 31 mkr. Tre år senare omsätter bolaget 304 och gör vinst på 90 mkr. Detta värderar Spiltan till 360 mkr, vilket innebär ungefär p/e 4. Prispress och regelkrav i all ära, men man kan nog säga att även p/e 12 vore ganska konservativt givet 44% årlig tillväxt senaste 5 åren.

Skulle vi sätta p/e 12 skulle spiltans substans öka med nästan exakt 10%.

Jag rekommenderar alla att kolla på presentationen från 13 april 2021 här.

Spiltan är vårt 7:e största innehav och väger 5,5%. Enda anledningen att det inte väger mer är att den noterade portföljen om möjligt gått ännu bättre. Vi ökade senast i februari och har ingen avsikt att sälja någon aktie på länge.

Per H. Börjesson, VD Spiltan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *