Stockwik Q3 2019

Stockwik Q3 2019

Stockwik är ett av våra nyaste innehav och utgör ca 7.5% av vår portfölj. Läs gärna vårt första inlägg om bolaget här. Några dagar efter inlägget pratade Karl-Mikael Syding om bolaget samtidigt som ett stort förvärv uppdagades, och kursen rusade 20-30%.

Bolagets affärsidé är att köpa små bolag (25-150 mkr i rörelsevärde) med hävstång, till bra pris och evig tidshorisont. Bolaget är ett konglomerat och just nu finns det bolag inom fyra segment: markservice, fastighetsservice, industri och sen detta kvartal även hälsa.

På grund av den massiva hävstången med närmre 100% lånefinansiering, har tillväxten varit monumental. 2017 omsatte bolaget 87 mkr, och bara Q3 detta året hade en omsättning på 100 mkr. Just nu ligger årsomsättningen på runt 425 mkr. En massiv hävstång extremt kraftfullt, vilket både lockar och skrämmer investerare. Så länge allting går rätt kommer massiva värde skapas, men går det fel kan det gå illa.

Mellan kvartalsrapporterna finns det än så länge primärt två saker vi väntar på. Fler förvärv eller omförhandlad ränta. Jag tror starkt att båda dessa sakerna kommer hända, och båda sakerna kommer skapa rejält aktieägarvärde. Som bolaget sagt tidigare finns det tusentals och tusentals förvärv att göra, och ju längre tid som går och ju större bolaget blir, desto närmre en räntesänkning kommer vi. Därefter kommer varje förvärv vara attraktivare på grund av lägre ränta. Inget av detta anser jag vara inprisat i kursen.

Rapporten i sig innehöll inte så mycket konkreta nyheter, men trots det knockade siffrorna marknaden och kursen stängde +14.43% upp för dagen. EV/EBITDA minus underskottet ligger fortfarande på låga 6.3. Stockwik har gått urstarkt iår men har fortfarande en galen tillväxtresa framför sig, och i kombination med höjda vinstmultiplar kommer uppgången troligtvis vara fenomenal i detta låga ränteklimat.

Jag hoppas inom kort kunna återkomma med en intervju med VDn David Andreasson kring rapporten, bolaget och framtiden.

För mer info kring Stockwik kan ni kika dessa två presentationer. Den ena från EFN Börslunch och den andra från en bolagspresentation. De är från september respektive oktober. https://youtu.be/VUWEoG6wTxk?t=25551

Disclaimer: Vi äger aktier i bolaget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *