Älskade hatade konglomerat

Älskade hatade konglomerat

Konglomerat är en hatad bolagsform, investmentbolag är en älskad. Skillnaden är egentligen lika liten som omotiverad. Förenklat kan man säga att båda formerna investerar i andra bolag. Konglomerat äger sina bolag till 100% och är inte begränsad till en specifik bransch. Investmentbolag sysslar oftare med finansiella placeringar (klassisk stock-picking). I Sverige är det ofta gamla anrika släktnamn som investerat och byggt upp företag och förmögenheter i många år. Men det är inget hinder att de heläger onoterade bolag precis som konglomeraten.

En annan illa omtyckt form är Private Equity (PE, riskkapital) där man ofta köper större onoterade bolag och har kortsiktig tidshorisont, antingen via försäljning eller börsnotering inom säg 5 år. Som motpol till dem finns ju investmentbolaget Spiltan som köper minoritetsposter i bolag med evig horisont.

Volati och Akademibokhandeln

Min försvarstes till konglomeraten är mycket enkel jag exemplifierar den med Volati och Akademibokhandeln som de köpte upp i maj 2017.

Akademibokhandeln är lika bra företag noterat som onoterat, privatägt eller med Volati som enskild ägare. Akademibokhandeln är samma företag innan som efter Volati tog över. Skillnaden nu är att de får tillgång till ett massivt kontaktnät, långt bättre finansieringsmöjligheter, mer kapital, eventuella synergieffekter, kunskap och större möjlighet att hitta kompletterande förvärv till verksamheten. Akademibokhandeln är samma företag fast med bättre möjligheter, kunskap och framtid.

En kritik mot konglomerat är att det finns ännu bättre ägare. Det man missar är att Volati är ett paraply som består av olika enheter med chefer som har både stort mandat och högt ansvar. Med andra ord kan man säga att Volati utgörs av 4 stycken mindre investmentbolag som äger onoterade bolag inom en specifik bransch. För övrigt brukar folk inte klaga på börsnoterade företags olika aktieägare. Det viktiga är VD, styrelse och pilotskolan. Här ligger troligtvis Volati topp 1% av alla bolag i Sverige.

Om Volati skulle hoppa på trenden att stycka av bolaget till fyra små investmentbolag, skapas verkligen värde då? Är Volati som helhet verkligen sämre än dess delar?

Volati använder sitt starka kassaflöde och återinvesterar i bolagen som har behov, pengar som inte skulle funnits annars. VD i dotterbolagen har för övrigt ofta 1-5% av aktierna i det specifika bolaget. Angående kunskapsbiten drivs Volati Styrelseakademi, Volati Management Program, Volati Academy, Volati Management Meeting.

Det finns givetvis nackdelar med konglomerat också. Volati kommer troligtvis inte köpas upp. Det är ovanligt med försäljningar/avknoppningar, eftersom målet är att äga dem långsiktigt och bygga upp en allt större portfölj med fina bolag. Vissa investeringar kan bli dåliga. Man borde få en liten rabatt eftersom man rimligtvis inte gillar alla underliggande bolag precis som vanliga investmentbolag. De teoretiskt maximala synergieffekterna kanske aldrig uppstår, men det spelar ingen roll.

Slutsats

Jag köpte hellre konglomerat när det är omodernt än när det är superhett. Man kan orimligtvis döma ut en hel bolagsform på förhand. Volati har haft en fantastisk resa och mycket tyder på att den kommer fortsätta.

Den som vill fördjupa sig rekommenderas starkt att läsa deras årsredovisning, som är en bok på 150-200 sidor som man absolut borde läsa och fördjupa sig i. Ordförande Patrik Wahlén förklarar syftet med den här.

Disclaimer: Volati är ett av mina största innehav. Äger just nu inga andra konglomerat, dock en del Investmentbolag (Spiltan, Svolder, Investor).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *