Bokrecension: You Can Be a Stock Market Genius

Bokrecension: You Can Be a Stock Market Genius

Joel Greenblatt har ett otroligt starkt track reckord via Gotham Capital (enligt wikipedia 40% årlig avkastning i 21 år!) och har skrivit tre böcker. Hans första är You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places of Stock Market Profits, den andra är den mer kända The Little Book That (still) Beats the Market, vilken jag har läst och skriver en recension om senare.

You can be a stock market genius är givetvis en väldigt kryddad titel, och Joel G har själv sagt att det är den sämsta boktiteln någonsin. Oavsett handlar enbart om special situation investing. Det är populärt att säga omgör som alla andra får man också samma resultat. Inom investeringar har vi svaret hur man kan gå andra vägar här. Situation som tas upp är främst:

  1. Spin-offs
  2. Mergers (Sammanslagningar/fusion)
  3. Arbitrage
  4. Konkurser

En Spinn-off är när ett bolag delar ut en del av sin verksamhet till ett nytt börsbolag. Ägare i moderbolaget erhåller därför ett antal nya aktier i bolaget. Initialt skapas inget värde, utan moderbolaget tappat motsvarande börsvärde som de nya aktierna är värda. Aktiebolags primära syfte är att skapa värde till aktieägarna, vilket gör att man kan kan dela ut bolag i t.ex. dessa situationer;

  • Renodla verksamheten – Ett bolag är ofta duktigast i sin kärnverksamhet. Volvo ägde tidigare Kalles kaviar, men rimligtvis kan styrelsen bilbranschen bäst, och är därför fel ägare för bolaget.
  • Skapa dolda värde – Ibland värderas bolagen som helhet mindre än delarna tillsammans. Cherry är ett iGaming-konglomerat där deras helägda dotterbolag troligtvis är värda betydligt mer än helheten tillsammans. T.ex. står 80% av intäkterna från ComeOn! som är deras operatör. 20% är B2B som är extremt snabbväxande och skulle som noterade börsbolag ha en betydligt högre multipel.
  • Möjliggöra uppköp – Det är lättare/vanligare att fristående bolag köps upp än dotterbolag inom en noterad koncern. Bland annat blir det mer transparent genom egna rapporter, egen VD med tydligare incitament osv. Uppköp med premie gagnar ju såklart aktieägarna.
  • Mf.l

Det finns många andra exempel på varför man delar ut bolag. Syftet från boken är i alla fall att spinn-offs har en tydlig historik att överavkasta börsen som helhet. Det kan förklaras så enkelt att bolagen såklart inte delar ut ett bolag som inte har minst medelmåttiga möjligheter till utveckling. Man kan därför spekulera i bolag som så småningom kommer dela ut bolag och köpa in sig tidigt, eller köpa in sig när utdelningen annonseras.

Mergers eller fusioner är egentligen motsatsen; man slår ihop två bolag till ett. Syftet är givetvis detsamma, att skapa överavkastning (vilket historiken då visats enligt Greenblatt. I vissa fall är det tydligt hur synnergier kan skapas, i andra fall är det otydligt och ibland går sammanslagningar katrastrofalt fel.

Ett tydligt exempel på hur synnergier kan skapas är att ett bolag bara behöver en styrelse, vd osv, vilket ger direkta kostnadsbesparingar. När Axfood köpte mat.se kunde de troligtvis dels sänka inköpskostnader genom sina massiva avtal, dels nyttja större sortiment och bredda sin verksamhet.

Arbitrage handlar om att utnyttja prisskillnader i marknaden. Ett populärt knep för den som är lång i Handelsbanken är att växla A mot B. Som Frihetsmaskinen skriver här. I just SHB brukar A-aktien och B-aktien kunna skifta ett par procent. Dvs om du köper A och säljer B, sedan köper B och säljer A, kommer du kunna överprestera mot SHB genom dina byte. Ett annat exempel skulle kunna vara att byta SEK till USD, sedan USD till EUR, och tillbaka till SEK. Även om det inte borde finnas i teorin så finns det ibland, men eftersom det är lite svårare i praktiken är detta inget jag bryr mig om.

Konkurser. Detta är absolut inget jag kommer bry mig om. Konkurser är något jag till varje pris vill undvika, och det lockar mig inte alls att investera i under någon sorts “rekonstruktionsfas”, även om det skulle kunna finnas guldläge i specialfall. Detta lämnar jag till Joel och andra 🙂

Boken är knappast för nybörjaren. Snarare tvärtom; Först när man läst alla andra böcker är denna rimlig att läsa. Gillar man finansböcker är den absolut läsvärd ändå, jag tycker jag fick ut lite nya idéer och framförallt en större kunskapsbas.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *